ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាស្បែក   គ្រីស ស្តល លីន លីប ទ្រីដមិន

Cloud Zoom small image
˄
˅

គ្រីស ស្តល លីន លីប ទ្រីដមិន


 • តម្លៃចាស់ : $ 9.40
 • តម្លៃ : $ 9.40
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  ឃ្រីមថែបំប៉នបបូរមាត់ធ្វើអោយបបូរមាត់មានសំណើម និងរលោងការពារមិនអោយបបូរមាត់ស្ងួត ធ្វើអោយបបូរមាត់ទន់ ព្រមទាំងជួយអោយពណ៌ឃ្រីមដែលលាបនៅលើបបូរមាត់ ជាប់បានយូរ។ ថែរក្សាបបូរមាត់ខ្មៅបណ្តាលមកពីការជក់បារី មកពីការប្រើប្រាស់ឃ្រីមលាបបបូរមាត់ដែលគ្មាន គុណភាពជាប្រចាំ និងមកពីសារធាតុគីមីផ្សេងៗ អោយមានសុខភាពល្អ និងមានពណ៌ស៊ីជម្ពូ ដូចធម្មជាតិឡើងវិញ បើសិនជាលោកអ្នកជ្រើសរើសយកផលិតផលនេះមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ។ 

  វិធីប្រើៈ លាបឃ្រីមបំប៉នថ្នមៗ លើបបូរមាត់មុនពេលលោកអ្នកប្រើឃ្រីមលាបមាត់ និងមុនពេល ចូលគេង។