ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផលិតផលថែរក្សាសក់   មុីរ៉ាខល ស្កល នូធៀប

Cloud Zoom small image
˄
˅

មុីរ៉ាខល ស្កល នូធៀប


  • តម្លៃចាស់ : $ 10.93
  • តម្លៃ : $ 10.93
  • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
  • បរិមាណ :
  • សរុប :
  • ទិញ​ឥឡូវនេះ  • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
    ផលិតផលបំប៉នស្បែកក្បាល គ្មានជាតិអាល់កុល ផ្សំពីសារធាតុចម្រាញ់ចេញពីផ្លែទទឹម និង ស្ប៉ៃរ៉ូលីណា ជួយចិញ្ចឹមស្បែកក្បាល អោយមានសុខភាពល្អព្រមទាំងធ្វើអោយសក់ទន់រលោងស្រស់ស្អាតជានិច្ច។