ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។
សុខភាព   ផ្នែកសម្រស់- Beauty   Extra Cool កំចាត់សក់ជ្រុះ

Cloud Zoom small image
˄
˅

Extra Cool កំចាត់សក់ជ្រុះ


 • តម្លៃចាស់ : $ 27.00
 • តម្លៃ : $ 27.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  កំចាត់សក់ជ្រុះ ជម្រុញការដុះសក់
  ត្រជាក់ស្រួល កំចាត់ជាតិខ្លាញ់ និង កំចាត់ក្លិនក្បាល។
  បាញ់ចម្ងាយ 5-10សម ពីស្បែកក្បាល ក្រោយពេលកក់សក់និងជូតសក់រួច។
  ទទួលបានលទ្ធផលពេញចិត្តពិតៗ។