ធាតុថ្មីត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្រ្តកទំនិញរបស់អ្នក។

Cloud Zoom small image
˄
˅

PAIR


 • តម្លៃចាស់ : $ 27.00
 • តម្លៃ : $ 27.00
 • បញ្ចុះតម្លៃ : 0%
 • បរិមាណ :
 • សរុប :
 • ទិញ​ឥឡូវនេះ • ព៌តមានបន្ថែម 023​6666​585​ /​​ 069249963 / 077​91​43​44​/ 069514444​ ​/​0972800032
  ថ្នាំលាបបំបាត់មុនអ័រម៉ូន កំចាត់មុនអ័រម៉ូនដែលកើតឡើងនៅកន្លែងដដែលៗ... ធានាថាមានប្រសិទ្ធិភាព១០០%មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព​ឡើយ។ ផលិតផលជប៉ុនពិតប្រាកដ ធានាបានទាំងសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត។
  ១ដបមាន៦០គ្រាប់ ប្រើបាន១ខែ។